Algemene voorwaarden

De volgende Algemene voorwaarden zijn een vertaling van onze enige, originele en exclusieve juridische algemene voorwaarden die beschikbaar zijn in het Engels op:https://www.zenlap.eu/terms-conditionsBlue Digital Limited, 49, Ptolemaion 204, 3041 Limassol, Cyprus (hierna te noemen "Zenlap" of "Wij", "ons", "onze")
 

ARTICLE 1 - DOEL

ThisDeze overeenkomst is bedoeld om de rechten en verplichtingen van Zenlap (hierna aangeduid als "het Bedrijf", "wij", "ons" of "onze") en de koper (hierna aangeduid als "de Klant"), met betrekking op de producten die worden aangeboden op alle Zenlap websites en hun sub-domeinen, te definiëren. Elke bestelling geplaatst bij het Bedrijf geeft aan dat de klant deze voorwaarden heeft gelezen en aanvaard deze overeenkomst zoals dit geldt voor aankopen van de Klant op onze websites, en dat de overeenkomst van kracht is vanaf het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Bovendien is deze overeenkomst permanent beschikbaar voor de Klant om in te zien en / of te downloaden en op te slaan op het volgende adres: https://www.zenlap.eu/terms-conditions.

ARTICLE 2 - PRODUCTEN

De producten van het Bedrijf worden te koop aangeboden op de website wanneer deze voorradig zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid. De producten voldoen aan de normen die gelden in de EU. De foto's, teksten, grafisch materiaal en alle informatie en kenmerken die onze producten illustreren en / of ondersteunen zijn niet contractueel, zodat het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld op basis van deze elementen, in fout of weglating van een van deze elementen, of van wijzigingen aan deze elementen door de leveranciers en / of fabrikanten. De beschikbaarheid van producten zoals hier boven genoemd is indicatief en gevoelig voor de vertraging van de leveranciers en / of fabrikanten van deze producten. In het geval van permanente of tijdelijke onbeschikbaarheid van een product, zal het Bedrijf de klant op de hoogte brengen van de nieuwe termijnen van de leveranciers en / of fabrikanten van het desbetreffende product op haar website. De permanente of tijdelijke onbeschikbaarheid zal zich niet inlaten onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijf, noch zal het enig recht initiëren op vergoeding van de opdrachtgever, tenzij de vertraging meer dan dertig (30) dagen bedraagt. In dit geval zal het Bedrijf haar best doen om een gelijkwaardig product voor te stellen of een terugbetaling van het bedrag dat het Bedrijf voor deze bestelling, met uitzondering van vrachtkosten, af te geven aan de uitsluiting van elke andere schadevergoeding.

ARTICLE 3 - PROCESBEHEERSING

Nadat de klant een keuze heeft gemaakt, afhankelijk van de beschikbaarheid van een product, zal de klant verplicht zijn, na de aanvaarding van het gegeven contract, om het Bedrijf te voorzien van zijn / haar site login-gegevens of een account aan te maken bij het Bedrijf door het volgen van het proces dat leidt tot het afronden van de bestelling van de Klant. De Klant stemt ermee in om het Bedrijf te informeren over zijn / haar identiteit en contact gegevens(zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), welke allemaal nodig zijn voor het kopen, leveren, en volgen van de opdracht van de Klant. Het Bedrijf ontdoet zich van elke verantwoordelijkheid als de gegevens die de Klant heeft verstrekt onjuist blijken te zijn. Zodra de informatie is verstrekt, zal de Klant direct toegang hebben tot een overzicht van zijn / haar bestelling om te controleren of de informatie die wordt gerapporteerd, in het bijzonder voor de levering, juist is. De Klant kan dan overgaan tot betaling. Het Bedrijf verzorgt nooit de betaal-informatie van de Klant en zal nooit toegang hebben tot het credit card nummer / de krediet informatie de Klant. Zodra de betaling is geaccepteerd, ontvangt de Klant een e-mail orderbevestiging, gevolgd door een factuur zodra de bestelling volledig is verwerkt. De Klant is uitdrukkelijk in bezit van alle nodige rechten voor het gebruik van de betaalmethode die hij / zij kiest tijdens het bestel proces en dat de betaalmethode op de juiste wijze gefinancierd of gecrediteerd is in overeenstemming met de totale kosten van de bestelling van de Klant. Anders zal het Bedrijf niet verder met de levering van het product (en) dat is besteld en behoudt zich het recht voor om een bestelling of levering te annuleren in het geval van niet-ontvangst of annulering van een van de betalingen van de opdrachtgever.

ARTICLE 4 - DUUR VAN HET CONTRACT

In alle gevallen is de overeenkomst van kracht zodra de klant bereid is om een bestelling te verwerken op de website van het Bedrijf, binnen de grenzen van de voorraad en het leveringsgebied voor elk product. Het contract vervalt na de ontvangst van de volledige betaling van de verschuldigde bedragen door het Bedrijf en de levering van het gekozen product(en) aan de Klant.

ARTICLE 5 - PRIJZEN - BELASTINGEN

De prijzen van producten worden weergegeven in EUR, GBP, DKK, SKK en RUB, waarbij alle belastingen al zijn inbegrepen. Prijzen zijn onderhevig aan verandering, verhoging of verlaging, op elk gewenst moment als gevolg van promoties, verkoop, of om andere redenen, zoals bepaald door het Bedrijf. Kosten die de bank van de Klant eventueel rekent voor de betaling blijven voor rekening van de Klant.

ARTICLE 6 - LEVERING VAN GOEDEREN

TheHet bedrijf verbindt zich ertoe elke bestelling te leveren binnen een maximale termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Echter, in het geval van het verlies van goederen tijdens het transport, kan het Bedrijf de overeengekomen termijn niet garanderen en zal als gevolg hiervan ernaar streven om de effecten te minimaliseren en de mogelijkheden voor terugbetaling te garanderen, of het product te vervangen. Indien de Klant merkt dat er een defect in de verpakking van het product zit, is hij / zij verplicht om dit bij de vrachtvaarder te melden en ons te contacteren binnen acht werkdagen na de levering van de bestelling. Anders zal de opdrachtgever geacht worden te hebben ingestemd met de levering van de producten.

ARTICLE 7 - RETOURNEREN

De Klant heeft zestig (60) dagen vanaf de datum van de bestelling van de aankoop om deze te annuleren. De Klant dient ons van tevoren in te lichten over de voorgenomen intrekking door ons een e-mail te sturen naar het e-mailadres: contact@zenlap.com. Het pakket moet worden teruggestuurd op kosten van de Klant, onder de verantwoordelijkheid van de Klant, in de originele verpakking met alle bijbehorende onderdelen en accessoires waaronder de oorspronkelijke gebruikershandleiding en eventuele speciale verpakking en in perfecte staat voor wederverkoop, anders zal het Bedrijf de vaste hoeveelheid van 25 EUR aftrekken van het terug te betalen bedrag. Het Bedrijf zal vervolgens een restitutie geven voor producten die bestelt zijn voor het bedrag van de bestelling, met uitzondering van heffingen, binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de goederen, met andere woorden: het Bedrijf zal de prijs van het product plus de verzendkosten betaald met de bestelling terug betalen, de verzendkosten voor het terugsturen van het producten zijn op kosten van de Klant. Het Bedrijf vergoedt de verzendkosten voor retourneren alleen als het geretourneerde product een productiefout heeft, hiervoor behoudt het Bedrijf zich het recht om vast te stellen wat een productiefout is. De originele factuur is vereist voor het retourneren van een product. Bij het niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden, vervalt voor de Klant het recht op terugtrekking en op restitutie.

ARTICLE 8 - EIGENDOM VAN RESERVERING

Het bedrijf blijft eigenaar van de online bestelde producten en is de bewaker totdat volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen door het Bedrijf. Standaard zal de Klant bij het niet na komen van betaling binnen vijftien (15) dagen na levering het product moeten retourneren op eigen kosten.

ARTICLE 9 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde gegevens tijdens bestelling van de klant zijn vereist voor orderverwerking en klantenservice. De Klant erkent dat de weigering om de benodigde persoonlijke gegevens, of dat een bepaling van onvolledige of ongeldige gegevens worden verschaft, mogelijk er voor kan zorgen dat de bestelling niet wordt verwerkt. Het Bedrijf zal persoonlijke informatie nooit overhandigen aan een derde partij. De Klant heeft het recht op inzage, wijzigen en / of verwijdering van zijn / haar persoonlijke gegevens die hij / zij altijd kan uitoefenen door contact op te nemen met onze klantenservice op: contact@zenlap.com.

ARTICLE 10 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle auteursrechten, handelsmerken, specifieke kenmerken en andere eigendomsrechten, met name op intellectuele producten en de site van het Bedrijf, blijven in de volle eigendom van het Bedrijf. De Klant kan geen aanspraak doen op enige toewijzing van eigendom als gevolg van de aankoop van het product.

ARTICLE 11 - OVERMACHT

Geen van de partijen zal aansprakelijk worden gesteld tegenover de andere voor de het niet uitvoeren of de vertraging in de nakoming van een verplichting van deze overeenkomst die wordt veroorzaakt door de andere partij of na het optreden van een geval van overmacht. Evenementen worden specifiek beschouwd als overmacht of onvoorziene gevallen, zoals die gewoonlijk worden aangehouden door de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken. In het geval van een dergelijke gebeurtenis, worden de verplichtingen van de overeenkomst opgeschort. Indien het voorval een duur heeft van meer dan een maand, wordt het contract automatisch en zonder formaliteiten beëindigd.

ARTICLE 12 - ALGEMENE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard of niet-afdwingbaar per rechtsgebied, zal het worden vernietigd zonder dat overige bepalingen nietig worden verklaard. De algemene voorwaarden van deze overeenkomst zijn onderworpen aan het Franse recht, zowel in termen van fundamentele regels en van de regels inzake hun vorm. Elk geschil met betrekking tot de verkoop of met betrekking tot de website van het Bedrijf, zelfs in geval van garantie claims of meerdere verweerders, zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van Parijs (Tribunal de Commerce de Paris) vallen.